ทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน

watch : LIVING & HEALTH

 

        ในปีนี้ประเทศไทยมีข้าราชการ เกษียณอายุกว่า 28,246 อัตรา มนุษย์ต่างวัยพาไปสัมผัส "วันสุดท้ายของการทำงาน" ของข้าราชการครูคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่มาเกือบ 40 ปี เมื่อต้องยอมรับว่า เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกษียณจะไม่ต้องมาทำงานเหมือนทุกวัน

        ความรู้สึกของ 'ครูคนึงนิจ ประพาศพงษ์' จะเป็นอย่างไร แล้วครูคนึงนิจ มองถึงชีวิตหลังเกษียณอย่างไรบ้าง 

RELATED