ทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน

watch : LIVING & HEALTH

ในปีนี้ประเทศไทยมีข้าราชการ เกษียณอายุกว่า 28,246 อัตรา มนุษย์ต่างวัยพาไปสัมผัส "วันสุดท้ายของการทำงาน" ของข้าราชการครูคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่มาเกือบ 40 ปี เมื่อต้องยอมรับว่า เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกษียณจะไม่ต้องมาทำงานเหมือนทุกวัน

ความรู้สึกของ 'ครูคนึงนิจ ประพาศพงษ์' จะเป็นอย่างไร แล้วครูคนึงนิจ มองถึงชีวิตหลังเกษียณอย่างไรบ้าง 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED