"รีวิว" ยืมอุปกรณ์การแพทย์ฟรี!

watch : SOCIAL

        เพื่อนพึ่งพายามยากของคนในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน” บริการยืมอุปกรณ์การแพทย์ ฟรี  ตอบโจทย์ในยุคที่ค่าครองชีพสูง ที่นี่มีอุปกรณ์การแพทย์ให้ยืม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งเตียงนอน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องพ่นยา สำหรับผู้ประสบปัญหาทางการเงิน หรือผู้ที่เดือดร้อนจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ 

        บอกบุญสำหรับแฟนเพจมนุษย์ต่างวัย ผู้ที่อยากทำบุญช่วยเหลือ เพื่อให้มีคลังเครื่องมือแพทย์ ไว้บริการสำหรับผู้เดือดร้อน  สามารถบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่ได้ใช้งานได้ที่ ธนาคารเครื่องมือแพทย์

        ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี

        โทร 02-5022345 ต่อ 1086 หรือ 02 502 2320

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

RELATED