Health Checkup ตรวจก่อนป่วย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยที่บ้านของคุณมีอาการเป็นแบบนี้ไหม?

“หลงลืม ทานอาหารได้น้อยลง น้ำหนักลดลง เดินไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อน”

หลายคนอาจคิดว่านี่คืออาการปกติของผู้สูงวัยเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกการเกิดโรคบางอย่าง โดยที่ลูกหลานหรือผู้สูงวัยไม่ทันรู้ตัว

เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร คือต้องการให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเข้าตรวจคัดกรองหรือ Health Checkup อย่างสม่ำเสมอ เพราะสำหรับผู้สูงวัยการตรวจสุขภาพแบบทั่วไปอาจไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงของร่างกาย เพื่อลดการเกิดโรคเมื่อมีอายุมากขึ้นให้ได้มากที่สุด

การตรวจคัดกรองนอกจากการตรวจเลือด เอกซเรย์ และตรวจทางแล็ปแล้ว จะเน้นตรวจตั้งแต่การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ การมองเห็น การได้ยิน สุขภาพช่องปาก โภชนาการอาหาร รวมไปถึงความจำและสุขภาพจิตของผู้สูงวัยด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคในระยะรุนแรง การตรวจจึงเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงวัยตั้งแต่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ หรือมีอาการผิดปกติตั้งแต่เบื้องต้น

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เป็นสถาบันทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบ การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย 

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ