ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่มีความสุข

คุณเคยจินตนาการบ้างไหมว่า เมื่ออายุมากขึ้น “เราจะกลายเป็นผู้สูงวัยแบบไหน”

ยอมแพ้และหมดหวังเมื่อเผชิญความเจ็บป่วย ไม่กล้าฝัน ใช้ชีวิตไปวัน ๆ อย่างไร้เป้าหมาย หรือจะเป็นผู้สูงวัยที่เข้มแข็ง กล้าเรียนรู้ และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แข็งแรงขึ้น เพื่อทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ผ่าน 3 ภารกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน

1. การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เพิ่งพ้นจากการเจ็บป่วยระยะวิกฤต ให้กลับมาแข็งแรง ทั้งภายนอกและภายใน รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดูแลแก่ญาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

2. การตรวจคัดกรอง (Screening) ตรวจคัดกรองภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เพื่อตรวจหาโรคหรือความผิดปกติที่ยังไม่แสดงอาการ หากพบความผิดปกติก็จะได้หาวิธีรับมือและรักษาได้อย่างรวดเร็ว

3. ส่งเสริมและแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Health Promotion) รวมไปถึงการให้ความรู้แก่คนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้แข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชร่วมสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลสุขภาพของคนไทยในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ