ผู้นำเข้มแข็ง ‘พลิกวิกฤตขยะล้นชุมชน’

จากหมู่บ้านที่สองข้างทางเคยเต็มไปด้วยหลุมขยะ และจัดการโดยการเผา เกิดมลภาวะทางอากาศจนคนในหมู่บ้านทยอยป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ สู่ “หมู่บ้านจัดการขยะ” ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากการจัดการ และพลังความสามัคคีของชุมชนที่พร้อมจะแปรขยะเป็นทุน

มนุษย์ต่างวัยพาไปที่ หมู่บ้านหนองไม้เฝ้า ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หมู่บ้านที่เคยเผชิญกับวิกฤตขยะล้นชุมชน ชาวบ้านขาดความรู้ด้านการจัดการขยะ ไม่มีใครสนใจว่า การกำจัดขยะอย่างผิดวิธีจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร คิดเพียงแค่ให้ขยะพ้นจากบ้านตนเองเท่านั้นพอ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีแต่ความสกปรก ปัญหาควันพิษ และเต็มไปด้วยเชื้อโรค

นายก อบต. สมบัติ เทพรส ผู้นำชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า วัย 71 ปี จึงตัดสินใจฟื้นชุมชนบ้านเกิดให้กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง โดยนำความรู้เรื่องการจัดการขยะมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน พาไปศึกษาดูงาน และทดลองลงมือทำ โดยดึงเอาความภูมิใจในบ้านเกิดของคนในชุมชนมาเป็นพลังขับเคลื่อน จนชาวบ้านเริ่มมองขยะในมุมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ความร่วมมือติดธงชมพูเพื่อประกาศว่า “บ้านนี้ปลอดขยะ”

จากขยะที่เคยเป็นภาระก็กลับมามีคุณค่า สามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ ผ่านมา 1 ปี จากชุมชนที่มีแต่ความสกปรกเปลี่ยนมาเป็นชุมชนปลอดขยะ 100% เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ

“เราทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จได้ ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลย” 

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ