‘Home Farm Cafe’ จังหวัดขอนแก่น ห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็กๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 แม่ลูก

พาไปรู้จัก “Home Farm Cafe” ห้องเรียนธรรมชาติที่ออกแบบโดย ‘ป้าป้อม’ วัย 54 ปี ที่ชวนลูกสาว และลูกชายมาเปลี่ยนบ้านสวนเล็กๆ ที่เป็นห้องเรียนสอนภาษาของลูกสาวให้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ปกครองได้พาลูกมาเรียน มาเล่น มาสัมผัสประสบการณ์จริง ที่ในห้องเรียนไม่สามารถให้เด็กๆ ได้

7 ปีที่ป้าป้อม และลูกไม่ได้อยู่ด้วยกัน พื้นที่นี้จึงกลายเป็นห้องเรียนที่ทั้ง 3 คนจะได้กลับมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ในพื้นที่ที่ทั้ง 3 คน ตั้งใจทำเพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน

“เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด” 

Credits

Authors

  • ลดาภรณ์ เซิงเจ๋

    Author & Drawเป็นคนกทม. หลงรักการเดินทาง ปัจจุบันปักหลักอยู่เชียงใหม่

  • บุญทวีกาญน์ แอ่นปัญญา

    Cameramanเดินให้ช้าลงสักหน่อย ค่อยๆ มองเห็นความสวยงามข้างทาง

  • พนา นวภัทรเมธากุล

    Editorการตัดต่อคือการเลือกสิ่งที่สำคัญ และตัดออกสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ชีวิตก็เช่นเดียวกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และเลือกทิ้งในสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหรือทำให้เราโกรธ

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ