3 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ครูไทย ห่างไกลหนี้

ในวันที่หนี้ครูไทยพุ่งไกลกว่า 1.2 ล้านล้านบาท! อะไรที่ทำให้ครูไทยเป็นหนี้? เพราะเงินเดือนน้อย รายจ่ายมาก เพราะระบบที่เอื้อต่อการกู้ หรือเพราะค่านิยมทางสังคม

มนุษย์ต่างวัย ชวนมาฟังจากปากคำของครูรุ่นใหม่ ร่วมด้วย “ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์” อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุกิจ ม.กรุงเทพ ที่จะมาวิเคราะห์สาเหตุพร้อมชี้ 3 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ครูไทยห่างไกลหนี้

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ