ความรักไม่มีวันหมดอายุ

15 กรกฎาคม 2562 | watch : LIVING & HEALTH

“อยู่ด้วยกันมาจะตายก็ขอตายไปพร้อม ๆ กัน” คุณคิดว่าคนเราจะรักกัน และอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหน? คุณคิดว่า ความมั่นคงในความรัก มีจริงหรือไม่?

มนุษย์ต่างวัย ชวนฟังมุมมองความรัก การของครองคู่ ของ2ตายาย ที่อยู่ด้วยนานมาถึง 60 ปี อะไรที่ทำให้รักกันยาวนาน อะไรที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ ไม่มีวันหมดอายุตามกาลเวลา และอะไรคือสิ่งสำคัญของการ ตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต 

RELATED