'สจวร์ดแอร์โฮสเตส' สู่การเข้าครัวทำอาหารสอนบทเรียนสำคัญให้ลูก ๆ

12 พฤษภาคม 2563 | watch : SOCIAL

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุณไปรู้จักกับ 'ครอบครัวธุวะนุติ' หนึ่งในหลายครอบครัวที่พ่อแม่ต้องพักงาน เพราะสถานการณ์โควิด - 19 จากอาชีพสจ๊วตแอร์ ฯ สู่การเข้าครัวทำอาหาร ที่นอกจากได้กำไรเป็นค่าใช้จ่ายรายวันยังได้สอนบทเรียนสำคัญให้ลูก ๆ 

RELATED