3 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ครูไทย ห่างไกลหนี้

13 กรกฎาคม 2563 | watch : SOCIAL


    ในวันที่หนี้ครูไทยพุ่งไกลกว่า 1.2 ล้านล้านบาท! อะไรที่ทำให้ครูไทยเป็นหนี้? เพราะเงินเดือนน้อย รายจ่ายมาก เพราะระบบที่เอื้อต่อการกู้ หรือเพราะค่านิยมทางสังคม

    มนุษย์ต่างวัย ชวนมาฟังจากปากคำของครูรุ่นใหม่ ร่วมด้วย "ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์" อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุกิจ ม.กรุงเทพ ที่จะมาวิเคราะห์สาเหตุพร้อมชี้ 3 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ครูไทยห่างไกลหนี้ 

    RELATED