เมื่อสายตาที่เปลี่ยนไป กลายเป็นปัญหาครอบครัว – ‘บูม’ เริ่มทำธุรกิจกับแม่และน้าชื่อ ร้านต้นสาคู

 “ลูกอ่านอันนี้ให้หน่อย แม่มองไม่เห็น…” เมื่อผู้สูงอายุในบ้านสายตาเริ่มเปลี่ยนไป มีใครแอบหงุดหงิดใจบ้าง

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือสายตาที่เสื่อมลง สำหรับบางครอบครัว ความสามารถในการมองเห็นที่เสื่อมถอยลงของผู้สูงวัยในบ้าน ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสุขภาพดวงตาเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ บูม-ฉัตรตุรงค์ ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 33 ปี เจ้าของร้านต้นสาคู ที่มาเริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารร่วมกับแม่และน้า ที่ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

เมื่อสายตาที่เปลี่ยนไปตามวัยของแม่และน้า เริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงาน แต่บูมในวัย 30 ต้นๆ ไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้การงานช้า และเกิดข้อผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนความสนุกจากการทำงานให้กลายเป็นปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างคน 2 วัย หนักหนาจนเกือบต้องปิดกิจการลง

จนทำให้บูมต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งและหาวิธีรับมือเพื่อไม่ให้ ปัญหาสายตาของผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ในวันที่เรามองเห็นไม่เท่ากัน

SiPH ดูแลทุกดวงตาด้วยหัวใจ นัดหมายแพทย์โทร 1474

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ